عزیزالله جوینى

ولادت

دکتر عزیزالله جوینى در سال ۱۳۰۴ در یکى از روستاهاى پایین جلگه اسفرائین به نام کلاته على، پاى در جهان نهاد.

تحصیلات

عزیزالله جوینى از سن سه چهار سالگى تحصیلات خود را در محضر پدر آغاز کرد. سپس پدرش وى را به دبستانى که در ارکان باز شده بود فرستاد و تا کلاس پنجم خواند. پس از آن به واسطه پیشامدهایى چند سالى در تحصیل وى وقفه ایجاد شد. وى از نوجوانى تحصیلات حوزوى خود را آغاز کرد و در محضر شیخ هاشم قزوینى و میرزا جواد آقاى تهرانى تحصیل کرد. وى بعدها در دانشکده ادبیات مشغول به تحصیل شد.

اساتید

عزیزالله جوینى از نوجوانى تحصیلات حوزوى خود را آغاز کرد و در محضر شیخ هاشم قزوینى و میرزا جواد آقاى تهرانى تحصیل کرد. ایشان درباره آن دوران چنین مى گوید”استادهائى که در حضورشان به فراگیرى علوم پرداختم میرزا جواد آقاى تهرانى و آشیخ هاشم قزوینى هستند. در اواخر دوران طلبگى شبانه علوم جدید شامل فیزیک و جبر را نزد اساتید برجسته همچون آقاى مستوفى در مشهد، و در تهران حضور شخصى داراى دکترى اتم شناسى فرا گرفتم تا آنجا که دانشهاى آموخته شده را تدریس مى کردم”.

 سوابق علمى

عزیزالله جوینى»، قرآن‌پژوه و مترجم نهج‌البلاغه و از اساتید رشته زبان و ادبیات فارسى در دانشگاه تهران، از جمله کسانى است که دستى در حوزه فعالیتهاى قرآنى به ویژه تفاسیر داشته است. وى علاوه بر دارا بودن تحصیلات دانشگاهى در رشته ادبیات، تا مقطع دکترا، تحصیلات حوزوى را تا سرحد خارج نزد اساتیدى نظیر شیخ هاشم قزوینى، میرزا جواد آقاى تهرانى و علوم تفسیرى را نزد آیت الله گلپایگانى و شیخ حسن على تلمذ نموده است. نامبرده هم اکنون به عنوان استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به فعالیت هاى آموزشى و پژوهشى مى باشد.

فعالیتهاى آموزشى

 دکتر عزیزالله جوینى پس از طى تحصیلات دانشگاهى به سمت استادیار استخدام شد.وى هم اکنون عضو هیئت علمى و از اساتید رشته زبان و ادبیات فارسى در دانشگاه تهران مى باشد.

چگونگى عرضه آثار : دکتر عزیزالله جوینى بیش از ۸۰ مقاله علمى درباره‌ ابیات شکل فردوسى، حافظ و ناصرخسرو و نقد کتاب و ترجمه از عربى به فارسى و ترجمه از زبان انگلیسى نوشته و منتشر کرده است. همچنین وى چندین رساله در علوم قرآن دارد که عبارتند از : نقط المصاحف، املاء‌ القرآن،‌ لهجه قریش در قرآن، و وزن در اسلوب قرآن. آثار چاپ شده وى عبارتند از : ـ تصحیح و فقه تفسیر مفردات قرآن ـ تصحیح تفسیر فسقى در دو جلد ـ تصحیح فرهنگ مجموعه الفرس ـ تصحیح فرهنگ عربى به فارسى ،‌ مصادراللغه ـ تصحیح نهج البلاغه ـ تصحیح و شرح خلاصه خمسه نظامى ـ تألیف نبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار، شرح ابیات، برابرى متن ها و تصحیح شاهنامه

تالیفات

۱.برابرى متن ها

۲.تصحیح شاهنامه

۳.تصحیح مجموعه الفرس

۴.تصحیح نهج البلاغه چاپ دانشگاه تهران

۵.تفسیر نسفی

۶. شرح ابیات

۷.نبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار

وفات

عزیزالله جوینی،  محقق و مصحح نسخ خطی،در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۱در پی یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت.